Vyhlásenie odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti k dištancovaniu sa Slovenska od prijatých aktualizovaných Medzinárodných zdravotníckych predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)

https://sls.sk/web/wp-content/uploads/2024/06/Vyhlasenie-Slovenskej-lekarskej-spolocnosti-k-distancovaniu-SR-od-predpisov-WHO-5.doc

späťlogo zdieľať logo