ZOZNAM INFEKTOLOGICKÝCH PRACOVÍSK V SR

Ambulania pre HIV - FN Nitra


Nitra

0376545571, 0376545586Špitálska 6,
950 01 NitraAmbulancia pre liečbu a dispenzariáciu HIV/AIDS pozitívnych osôb


Martin
kiacm@unm.sk


043/ 4203 386Kollárová 2
036 59 MartinInfektologická ambulancia I. (Ambulancia pre HIV/AIDS)


Banská BystricaCentrum pre dispenzarizáciu a liečbu HIV pozitívnych osôb


KošiceRastislavova 43
041 90 KošiceCentrum pre liečbu HIV/AIDS pacientov I, II


Bratislava

02/59542919-2403, 02/59 54 2960Limbova 5
Bratislava
833 05PARTNERI