11. celoslovenská infektologická konferencia v Nitre

13-14.10.2017

Finálny program 


14. celoslovenská infektologická konferencia v Nitre

termín: 15-16.10.2021


Voľby do výboru SSI

Voľby do výboru SSI SLS na nasledujúce volebné obdobie sa uskutočnia jednokolovým systémom.

Voľby prebehnú korešpondenčnou formou od 3.4.2023 do 20.4.2023.

Prílohy: 

  1. Pokyny pre voľby do výboru a DR SSI SLS 2023
  2. Kandidátka do výboru SSI SLS - hlasovací lístok
  3. Zoznam členov - Slovenská spoločnosť infektológov

 


16. Celoslovenská infektologická konferencia v Nitre

Slovenská spoločnosť infektológov SLS pod odbornou garanciou Fakultnej nemocnice Nitra a Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva pri UKF v Nitre Vás pozývajú na 16. Celoslovenskú infektologickú konferenciu v Nitre s témou

∙ kazuistiky

∙ vária

Termín konania: 12.10. – 14.10.2023

Miesto konania: Nitra, Hotel Mikado

Registrácia na konferenciu prostredíctvom linku https://www.infektologia2023.sk/

Prihláška na aktívnu účasť do 15.09.2023
 
Odoslanie abstraktu do 18.09.2023
 
Program konferencie nižšie

 


PARTNERI