11. celoslovenská infektologická konferencia v Nitre

13-14.10.2017

Finálny program 


14. celoslovenská infektologická konferencia v Nitre

termín: 15-16.10.2021


Voľby do výboru SSI

Voľby do výboru SSI SLS na nasledujúce volebné obdobie sa uskutočnia jednokolovým systémom.

Voľby prebehnú korešpondenčnou formou od 3.4.2023 do 20.4.2023.

Prílohy: 

  1. Pokyny pre voľby do výboru a DR SSI SLS 2023
  2. Kandidátka do výboru SSI SLS - hlasovací lístok
  3. Zoznam členov - Slovenská spoločnosť infektológov

 


PARTNERI