XXVII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech (KMINE)

SANOPHARM CZ s.r.o. v spolupráci s Klinikou infekčného lekárstva Fakultnej nemocnice Ostrava a Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity, Společnosti infekčného lékarstva ČLS JEP, Slovenskou spoločnosťou infektológov, Společnosťou pre lekársku mikrobiológiu ČLS JEP, Společnosti pre epidemiológiu a mikrobiológiu ČLS JEP a Českou spoločnosťou nemocničnej epidemiologie a hygieny ČLS JEP Vás pozývajú na XXVII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech a X. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie ktorý sa bude konať pod záštitou rektora Ostravskej univerzity, dekana Lekarskej fakulty Ostravskej univerzity a riaditeľa Fakultnej nemocnice Ostrava.

 

Termín - 19. - 21. 9. 2024

Miesto - CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA

 

Viac info na https://kmine-infekce-2024.cz/

 

Pozvánka  - https://infektologie.cz/programy2/PozvankaOstrava24.pdf 


PARTNERI