ZOZNAM INFEKTOLOGICKÝCH PRACOVÍSK V SR

Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP


Košiceocch@fnlp.sk


0556152204Košice, Rastislavova 43 04190Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s.r.o


Bratislavabakos@inocem.sk


0244635473, 0915889054Teslova 33, Bratislava 82102Ambulancia cestovnej medicíny pri infekčnom oddelení FNsP F.D. Roosevelta


Banská Bystricamgablas@nspbb.sk


0484335315Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 97401Ambulancia pre cudzokrajné choroby Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice


Martinsimekova@jfmed.uniba.sk


0434203386Kollárova 2, Martin, 03659Infekčná klinika, ambulancia pre cudzokrajné choroby FN


Nitra
cudzokrajna.ambulancia@fnnitra.sk


0376545955Špitálska 6, Nitra, 94901Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s.r.o, ŽILPO s.r.o


Žilinabakos@inocem.sk


0915889054Vysokoškolákov 31, Žilina, 01008Poliklinika cudzokrajných chorôb, Zama s.r.o


Bratislavainfo@cudzokrajne.sk


0252962732, 0252925688Americké námestie 3, Bratislava, 81108Ambulancia infektológie a cestovnej medicíny Spoločnosti INF TROP-MED s.r.o.


Prievidza
jpetrickova@uniklinika.sk


0465113311Nábrežná 5, Prievidza, 97101Stredisko cestovnej medicíny – Infektologická ambulancia


Košiceladislav.virag@lv-medical.sk


+421 55 62 50 555Gemerská 3
Košice
040 11Ambulancia pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu


Trnavafntt@fntt.sk


033/5938 724, 033/5938 767, 033/59 38 111A. Žarnova 11, Trnava, 917 02PARTNERI