O SPOLOČNOSTI

SSI je súčasťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) ako jedna z jej vedecko-odborných spoločností.V súčasnosti má SSI približne 200 členov. Možnosť zaregistrovať sa za nového člena spoločnosti je prostredníctvom stránky SLS. Hlavným orgánom spoločnosti je výbor SSI, ktorý sa volí na obdobie 4 rokov.

VÝBOR SPOLOČNOSTI

Prezident
Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
jarcuska@upjs.sk
Viceprezident
Doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
katalina.holeckova@gmail.com
Vedecký sekretár
Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
kristian@unlp.sk

MUDr. Ľubica Piesecká, PhD.
piesecka@fnnitra.sk
MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH
urbancikova@dfnkosice.sk
MUDr. Štefan Zamba
z.stefan@seznam.cz
MUDr. Vahalová Veronika
vahalova@fnnitra.sk
MUDr. Dušan Krkoška, PhD.
krkoska@mfn.sk
MUDr. Vološinová Diana, PhD.
Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
schreter@upjs.sk
doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.
adriana.krsak@gmail.com
MUDr. Mária Soľavová
mariasolavova2@gmail.com
MUDr. Dana Hudáčková
hudackova@dfnkosice.sk

REVÍZNA KOMISIA

doc. MUDr. Zuzana Paraličová, PhD
zuzana.paralicova@unlp.sk
MUDr. Róbert Rosoľanka
robert.rosolanka@unibaa.sk
MUDr. Jana Andrašovičová

VÝHODY ČLENSTVA

Člen Slovenskej spoločnosti infektológov bude dostávať informácie, ktoré sú určené len registrovaným členom SHS. Odborné fórum slúžiace na výmenu odborných informácií medzi členmi SSI.

Aktuálne informácie
Trendy v infektológií

Fórum
s možnosťou prispievania

Zoznam a kontakty
na členov SSI

registrácia

PARTNERI