O SPOLOČNOSTI

SSI je súčasťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) ako jedna z jej vedecko-odborných spoločností.V súčasnosti má SSI približne 200 členov. Možnosť zaregistrovať sa za nového člena spoločnosti je prostredníctvom stránky SLS. Hlavným orgánom spoločnosti je výbor SSI, ktorý sa volí na obdobie 4 rokov.

VÝBOR SPOLOČNOSTI

Prezident
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
jarcuska@gmail.com, pavol.jarcuska@upjs.sk
Viceprezident
doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
katalina.holeckova@gmail.com
Vedecký sekretár
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
kristian@unlp.sk
Pokladník
MUDr. Štefan Zamba
z.stefan@seznam.cz

MUDr. Ľubica Piesecká, PhD.
piesecka@fnnitra.sk
doc. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
urbancikova@dfnkosice.sk
MUDr. Róbert Rosoľanka, PhD.
robert.rosolanka@unibaa.sk
MUDr. Diana Vološinová, PhD., MPH
dvolosinova@nspbb.sk
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
schreter@upjs.sk
MUDr. Dana Hudáčková, PhD.
hudackova@dfnkosice.sk
doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.
petersabaka@gmail.com
MUDr. Alena Koščálová, PhD. MSc.
alena.koscalova@gmail.com
MUDr. Martin Novotný, PhD.
martin.novotny@unlp.sk

REVÍZNA KOMISIA

doc. MUDr. Zuzana Paraličová, PhD
zuzana.paralicova@unlp.sk
MUDr. Ondrej Zahornacký, PhD.
ondrejzahornacky@gmail.com
MUDr. Michaela Čupková

VÝHODY ČLENSTVA

Člen Slovenskej spoločnosti infektológov bude dostávať informácie, ktoré sú určené len registrovaným členom SHS. Odborné fórum slúžiace na výmenu odborných informácií medzi členmi SSI.

Aktuálne informácie
Trendy v infektológií

Fórum
s možnosťou prispievania

Zoznam a kontakty
na členov SSI

registrácia

PARTNERI