VÝBOR SPOLOČNOSTI

Prezident
Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
jarcuska@upjs.sk
Viceprezident
Doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
katalina.holeckova@gmail.com
Vedecký sekretár
Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
kristian@unlp.sk

SEKRETARIÁT

Mgr. Monika Nigutová
monika.nigutova@unlp.sk
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, UN LP Košice
Rastislavova 43, 041 90 Košice
tel. 055 / 615 2202
mail: infekcne@unlp.sk