17. Celoslovenská infektologická konferencia v Nitre

Slovenská spoločnosť infektológov SLS pod odbornou garanciou Fakultnej nemocnice Nitra a Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva pri UKF v Nitre Vás pozývajú na 17. Celoslovenskú infektologickú konferenciu v Nitre s témou

∙ kazuistiky

∙ vária

Termín konania: 11.10. – 12.10.2024

Miesto konania: Nitra, Hotel Mikado

 

Pozvánka nižšie 


PARTNERI