KRAJSKÍ ODBORNÍCI

Bratislavský kraj
doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
katalina.holeckova@gmail.com
Žilinský kraj
MUDr. Monika Pochybová
pochybovam@uvn.sk
Nitriansky kraj
MUDr. Piesecká Ľubica, PhD.
piesecka@fnnitra.sk
Banskobystrický kraj
MUDr. Diana Vološinová, PhD., MPH
dvolosinova@nspbb.sk
Košický kraj
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD
kristian@unlp.sk
Trnavský kraj
doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m. prof.
annastreharova@fntt.sk
Trenčiansky kraj
MUDr. Angelika Drľová
angelika.drlova@fntn.sk

VÝHODY ČLENSTVA

Člen Slovenskej spoločnosti infektológov bude dostávať informácie, ktoré sú určené len registrovaným členom SHS. Odborné fórum slúžiace na výmenu odborných informácií medzi členmi SSI.

Aktuálne informácie
Trendy v infektológií

Fórum
s možnosťou prispievania

Zoznam a kontakty
na členov SSI

registrácia

PARTNERI