XXI. SLOVENSKO-ČESKÝ KONGRES O INFEKČNÝCH CHOROBÁCH

Pozývame vás na XXI. SLOVENSKO-ČESKÝ KONGRES O INFEKČNÝCH CHOROBÁCH.

Ďakujeme a teším sa na Vašu účasť.        Nový program kongresu nižšie

Online registráciu nájdete na stránke amedi.sk

 


XXII. česko - slovenský kongres o infekčních nemocech 2018

Konečný termín pre aktívnu účasť je 5. máj 2018! Prihlášku je možné poslať len prostredníctvom  on-line prihlášky na na adrese www.congressprague.cz/sil18

https://www.congressprague.cz/kongresy/sil2018.html


PARTNERI