AKTUALITY

TLAČOVÁ SPRÁVA

Hepatitída typu E: surové bravčové mäso je hlavným zdrojom infekcií v EÚ

 

Konzumácia surového alebo nedostatočne tepelne upraveného bravčového mäsa a pečene je najčastejším dôvodom ochorenia hepatitídou typu E v EÚ, tvrdí úrad EFSA. Za posledných 10 rokov bolo u ľudí zaznamenaných viac ako 21000 prípadov hepatitídy typu E, pričom ide o 10-násobný nárast v počet ochorení za toto obdobie. Rosina Girones, vedúca pracovnej skupiny EFSA pre hepatitídu typu E povedala: „Aj napriek tomu, že nie je tak rozšírená ako iné ochorenia, stáva sa čoraz väčším problémom v EÚ. V minulosti sa ľudia domnievali, že hlavným zdrojom nákazy je pitie kontaminovanej vody pri cestách do krajín mimo EÚ. Avšak dnes už vieme, že hlavným zdrojom tohto ochorenia sú potraviny.“ Ošípané sú hlavným vektorom hepatitídy typu E v EÚ. Diviaky môžu taktiež prenášať vírus hepatitíty, avšak ich mäso je konzumované v oveľa menšej miere. Experti z vedeckého panelu EFSA pre biologické riziká odporúčajú členským štátom zvýšiť povedomie o rizikách pre zdravie ľudí spojených s konzumáciou surového alebo nedostatočne tepelne opracovaného bravčového mäsa a odporučiť konzumentom dostatočne tepelne upravovať bravčové mäso. Odborníci taktiež odporúčajú vývoj vhodných metód na detekciu hepatitídy typu E v potravinách. Toto vedecké odporúčanie stavia na predchádzajúcom vedeckom stanovisku o výskyte a kontrole vírusov spôsobujúcich alimentárne nákazy, ktoré bolo publikované v roku 2011. Európsky úrad pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC) dnes taktiež publikoval správu o výskyte hepatitídy typu E, ktorá hodnotí testovacie, diagnostické a monitorovacie metódy a hodnotí aj dostupné epidemiologické dáta. Kľúčové fakty o hepatitíde typu E:  Hepatitída typu E je ochorenie pečene spôsobené vírusom hepatitídy typu E (HEV)  Väčšina ľudí, ktorí sa nakazia hepatitídou typu E nevykazuje žiadne, resp. iba mierne príznaky. Avšak v niektorých prípadoch, najmä u pacientov s poškodením pečene alebo u pacientov s oslabeným imunitným systémom, môže ochorenie viesť až k zlyhaniu pečene – čo môže mať smrteľné následky.  Riziká pre ľudské zdravie spojené s vírusom hepatitídy typu E (HEV) ako alimentárneho patogénu (publikácia) S otázkami do médií sa obráťte na: EFSA Media Relations Office Tel.: +39 0521 036 149 E-mail: press@efsa.europa.eu

POĎAKOVANIE SIL ČLS JEP

 

Vážení a milí přátelé,

jménem výboru SIL ČLS JEP si vám dovoluji poděkovat za dokonalou organizaci XXI. Slovensko-českého kongresu o infekčních nemocech v Bratislavě. 


Kongres měl tradičně výbornou odbornou úroveň. Zájem z naší strany byl mimořádný, 1/3 lékařů byla z ČR a i účast sestřiček byla vysoká. Průběh sjezdu potvrdil, že společná filozofie těchto setkání je správná.

My všichni zde získáváme důležité poznatky a zvláště mladší kolegové mají příležitost  navazovat nová neformální přátelství. Děkujeme za milou atmosféru, která nás provázela po celou dobu pobytu v Bratislavě.

S Jiřím Benešem si velmi vážíme ocenění, která jsme od vás obdrželi. Byla to pro nás velká čest. 

Těšíme se na další setkání s vámi na XXII. Česko-slovenském kongresu v Brně v červnu 2018.

S úctou a přáním hezkého léta

Slávek Plíšek