Poďakovanie

Aj koncom roka 2023 ďakujeme všetkým aktívnym aj pasívnym účastníkom 16. celoslovenskej infektologickej konferencie v Nitre.

Svojou prítomnosťou zabezpečili úspešný priebeh podujatia.

Ďakujeme súčasne i všetkým sponzorujúcim partnerom, ktorí sa podieľali pri zabezpečení dôstojného priebehu konferencie.

 

Všetkým prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov a do roku 2024 úspešný štart a vytrvalosť pri spolupráci.

 

                                                     MUDr.Ľubica Piesecká,PhD.

                                                       prednostka Infekčnej

                                                            kliniky FN Nitra

                                                                 a kolektív

späťlogo zdieľať logo