Vianočný pozdrav

 

 

Ďakujeme všetkým aktívnym aj pasívnym účastníkom

  1. celoslovenskej konferencie v Nitre.

Svojou prítomnosťou zabezpečili úspešný priebeh podujatia.

Ďakujeme súčasne i všetkým sponzorujúcim partnerom, ktorí sa podieľali pri zabezpečení dôstojného priebehu konferencie.

 

Všetkým prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov a do roku 2022 úspešný štart a vytrvalosť pri spolupráci.

 

                                                     MUDr.Ľubica Piesecká,PhD.

                                                       prednostka Infekčnej

                                                            kliniky FN Nitra

 

                   

 

späťlogo zdieľať logo