VITAJTE NA STRÁNKE SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI INFEKTOLÓGOV

SSI združuje lekárov, ktorí pracujú alebo majú o záujem o odbor infektológia a tropická medicína. Stante sa našim členom a využite výhody členstva

výhody členstva registrácia

BlÍŽIACE SA PODUJATIA

XXVII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech (KMINE)

SANOPHARM CZ s.r.o. v spolupráci s Klinikou infekčného lekárstva Fakultnej nemocnice Ostrava a Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity, Společnosti infekčného lékarstva ČLS JEP, Slovenskou spoločnosťou infektológov, Společnosťou pre lekársku mikrobiológiu ČLS JEP, Společnosti pre…

87 dní do začiatku

viac informácií

17. Celoslovenská infektologická konferencia v Nitre

Slovenská spoločnosť infektológov SLS pod odbornou garanciou Fakultnej nemocnice Nitra a Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva pri UKF v Nitre Vás pozývajú na 17. Celoslovenskú infektologickú konferenciu v Nitre s témou ∙ kazuistiky ∙ vária Termín konania:…

109 dní do začiatku

viac informácií

NAJNOVŠÍ ČLÁNOK

Nová knižná publikácia - Dětské infekce

Ambrožová H. (ed.): Dětské infekce. 1. vyd., Grada, 2024. 304 stran (viazaná kniha).  Monografia sa zameriava na infekčné postihnutie všetkých orgánov a orgánových systémov u detskýcgh pacientov - bežné, vzácne a takisto importované nákazy…

Pre verejnosť

FÓRUM SSI

Zaregistrujte sa do SSI. Ako člen SSI budete mať prístup k odbornému fóru a nadobudnete nové vedomosti.

PRACOVISKÁ

Infektologické
pracoviská

zobraziť

Pracoviská pre liečbu
vírusových hepatitíd

zobraziť

HIV/AIDS
centrá v SR

zobraziť

Oddelenia pre
cudzokrajné choroby v SR

zobraziť

PARTNERI